Innavsgrad

Jeg brenner for å fremme kunnskap om innavsgrad og hvorfor en hver eier burde ha dette i tankene når de skaffer seg et nytt familiemedlem - uavhengig av om katten skal brukes i avl eller kun kos.

Idag vil jeg komme med litt oppmerksomhet rundt innavsgraden i stamtavlen og hvorfor det er så viktig!
For å kunne avle friske katter kreves en hel del planlegging. Man må kunne være kritisk, kunne måtte ta triste avgjørelser som avliving og kanskje avstå fra å bruke avlsdyr til avl. Målet om å avle vekk genetiske sykdommer må samtidig måles mot den vanskelige balansen om å opprettholde en stor nok gene-pool til at andre lidelser og sykdommer ikke fremavles eller blir dominerende.
Åpenhet og samarbeid rundt for eksempel sykdom blir avgjørende for å få til en positiv utvikling, her er vi oppdrettere flinke i Norge med å dele både positive og negative begivenheter. Kattenes gemytt er også en vesentlig faktor og jeg er utrolig bevisst på hvilket lynne mine katter har samt de individene de skal parres med. Dårlig gemytt kan være arvelig men kan og skyldes dårlig/lite sosialisering.
For å bli en dyktig oppdretter er det mye mer å lære enn de fleste tror, læringskurven er bratt og fylt med ting man ikke tenker på i starten.
Oppdrettere har et ansvar for rasen og gode oppdrettere vil gå gjennom en hel del punkter før de gjennomfører en parring mellom to individer.
Jeg tar alltid å gjennomfører en testparring i pawpeds for å se hvor høy innavsgrad de potensielle foreldrene har, da en høy innavsgrad gir økte sjanser for genetiske sykdommer og andre negative konsekvenser som for eksempel:
Allergiske reaksjoner
Enkelte kreft typer
Nedsatt fertilitet
Små kull, med lav fødselsvekt og evt deformerte kattunger
epilepsi
lavere imunforsvar, som igjen kan føre til FIP
En høyere innavsgrad vil også påvirke utseende og vil kunne vike fra rasestandarden.
Jeg vil ha 0% innavl på 5 generasjoner og under 2% på 10 generasjoner.
Dette er absolutt ikke uoppnåelig med Gruppe 4 katter, men ved clean geneology individer i gruppe 1, 2 og potensielt 3 må man oppe på en høyere prosent, fortsatt 0% på 5 generasjoner men opp mot 5% på 10 generasjoner, dette da det er færre rene linjer å avle på og man samtidig ikke vil ha for mange foundations katter i ferskere generasjoner.
Eksempelvis har mine individer på 10 generasjoner:
Odin: 1,38
Yara: 0,876%
Nanna: 1,67%
Munin: 1,07%
Måne som er gruppe 3 har 3,25% på 10 generasjoner.
Så for å oppsummere er stamtavlen ditt bevis på at din katt er en sibirkatt og det ligger fryktelig mye tanke bak akkurat DIN katt!