Planer

Høst/Vinter 2021 

NO* North Saga Nanna (ns 03 24) og NO*Tundrapaw's hubba Bubba (ns)

Ventelister er åpen for dette kullet, forhåpentligvis vil en jente bli beholdt videre i oppdrettet. 

Pawpeds/Stamtavle  

Høst/Vinter 2021 

NO*Senjaperlen Yara (as 24) og NO*Tundrapaw's hubba Bubba (ns)

Ventelister er åpen for dette kullet, men blir først og fremst vurdert videre til avl hos meg selv og andre oppdrettere som har vist sin interesse. 

Individer utover dette vil bli solgt til kos.

Pawpeds/Stamtavle