Utviklingen for å oppnå et harmonisk individ

Det er mye man må tenkte på for å få en harmonisk katt og det er noe av det mest givende jeg vet om å se personligheten deres utvikle seg til balanserte, lekne og trygge individer. Under går jeg gjennom en del temaer man kanskje ikke var like klar over var så viktig, men som en oppdretter må være bevisst på.

Før fødsel:

Det er en del ting man må tenke på før kattungene blir født. Lynne og helse på foreldrene må være evaluert som en god match og man må ha klargjort en rolig fødeplass for mor et par uke før fødsel. Jeg har et eget rom for kattungene og fødselen, slik at mor har mulighet til å trekke seg tilbake dit og bli komfortabel i disse omgivelsene i god tid før fødselen starter. Hvis mor utsettes for stress før fødsel har flere studier på flere dyrearter vist at det fører til at avkommet utvikler overfølsomme stressmekanismer og at morens kortisol utskilles over i fosterets blodbaner og gir permanente endringer i hvordan hjernen reagerer på stress. Dette vil føre til at avkommet får dårligere læringsevner, sosial mestring og økt risiko for mentale forstyrrelser. Velger man å beholde et avkom fra et slikt kull videre i avl kan disse ha dårligere morsegenskaper. Så ro og trygghet for mor under graviditeten er uvurderlig og skal prioriteres!

FødselUnder utvikling...